Sản phẩm

Haitian có 6 dòng máy chính với hơn 100 chủng loại khác nhau, gồm dòng máy sử dụng hệ thống mô-tơ sevor tiết kiệm điện, dòng máy sử dụng bơm dầu định lượng tiêu chuẩn, dòng máy 2 bản khuôn, dòng máy ép nhựa 2 màu, dòng máy ép nhựa dùng điện hoàn toàn, dòng máy điện dầu kết hợp. Lượng ép từ 20g đến 238.000g, lực kẹp khuôn từ 40 tấn đến 8000 tấn., sản lượng đạt hơn 30.000 máy mỗi năm.

 

Dòng máy Pluto kinh tế và chính xác (PL 860~1.000T)
Lực khóa kềm: 860~10.000kN

Dòng máy Servo tiết kiệm năng lượng PL/j giá cạnh tranh
Lực khóa kềm: 860~10.000kN

Mars Series(MA2)
Dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường
Lực đóng kềm: 600~60.000 kN

Dòng máy 2 thớt Jupiter (JU2)
Lực đóng kềm: 12.000~60.000kN

Dòng máy 2 màu Lapetus (IA2)
Lực đóng kềm: 1.200kN ~20.000kN

Dòng máy Zhafir Mercury (ME)
Mở ra kỷ nguyên mới

Series máy điện Zhafir Venus (VE2)
Lực đóng kềm: 400~4100kN

   

 

Thông tin liên hệ

plimun.com - plimun Resources and Information.