Sản phẩm

Haitian có 6 dòng máy chính với hơn 100 chủng loại khác nhau, gồm dòng máy sử dụng hệ thống mô-tơ sevor tiết kiệm điện, dòng máy sử dụng bơm dầu định lượng tiêu chuẩn, dòng máy 2 bản khuôn, dòng máy ép nhựa 2 màu, dòng máy ép nhựa dùng điện hoàn toàn, dòng máy điện dầu kết hợp. Lượng ép từ 20g đến 238.000g, lực kẹp khuôn từ 40 tấn đến 8000 tấn., sản lượng đạt hơn 30.000 máy mỗi năm.

 

Máy ép nhựa Pluto kinh tế và chính xác (PL 860~1.000T)
Lực khóa kềm: 860~10.000kN

 

Máy ép nhựa Servo tiết kiệm năng lượng PL/j giá cạnh tranh
Lực khóa kềm: 860~10.000kN

 

Máy ép nhựa Mars Series (MA2)
Dòng sản phẩm tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường
Lực đóng kềm: 600~60.000 kN

Máy ép nhựa 2 bản kìm Jupiter (JU2)
Lực đóng kềm: 12.000~60.000kN

 

Máy ép nhựa 2 màu Lapetus (IA2)
Lực đóng kềm: 1.200kN ~20.000kN

Máy ép nhựa toàn điện Zhafir Mercury (ME)

Mở ra kỷ nguyên mới

Máy ép nhựa toàn điện Zhafir Venus (VE2)

Lực đóng kềm: 400~4100kN

   

 

Thông tin liên hệ