Tin tức

Kế hoạch tập huấn kỹ thuật

Kế hoạch đào tạo cho khách hàng tại Nhà máy Huayuan Vietnam

Thời gian

Nội dung

Đối tượng giam gia

  Ngày 29, 30 tháng 5/2020

  (tại Bình Dương)

  Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sử   dụng, bảo trì máy ép nhựa Haitian

  Kỹ thuật viên sử dụng máy ép       nhựa Haitian

  Ngày 24, 25 tháng 7/2020

  (tại Hà Nội)

  Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sử     dụng, bảo trì máy ép nhựa Haitian

  Kỹ thuật viên sử dụng máy ép   nhựa Haitian

  Ngày 14,15 tháng 8/2020

  (tại Hải Phòng)

  Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sử   dụng, bảo trì máy ép nhựa Haitian

  Kỹ thuật viên sử dụng máy ép     nhựa Haitian

  Ngày 28,29 tháng 8/2020

  (tại thành phố Hồ Chí Minh )

  Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sử     dụng, bảo trì máy ép nhựa Haitian

  Kỹ thuật viên sử dụng máy ép   nhựa Haitian

Khách hàng có nhu cầu đào tạo cho nhân viên, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo

Số điện thoại: 0274-2220226 (máy lẻ 108)

Hoặc E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin liên hệ